Internasjonal spedisjon

Internasjonal spedisjon

 

Internasjonal spedisjon – i EU-land og i Norden

Formålet med vår virksomhet er å tilby kundene våre helhetlige tjenester innen frakt av varer og organisering av transport. Derfor, bortsett fra godstransport med våre egne biler, driver vi også med internasjonal spedisjon på land. Vi organiserer transport av gods i EU-land, og særlig i de nordiske land.
 

Vi kontrollerer alltid om transportbedriftene vi samarbeider med, og som utfører transportoppgavene for kundene våre, er pålitelige. For å sikre at kundenes laster er fullstendig beskyttet, kjøper vi hvert år nødvendig speditørforsikring. Kontakt oss for informasjon om fraktsatser, frakttid og gunstige klareringssteder.
 

Kontakt

JTC Transport - Szczecin
ul. Szosa Stargardzka 20/22